Transformacja przedsiębiorstwa

Przeprowadziliśmy proces transformacji strategii biznesowej i sprzedażowej, która w efekcie zmienia sposób działania całej organizacji.

Wdrażanie innowacji, to nie tylko wymyślanie nowych konceptów na rozwój i sprzedaż produktów, ale równolegle twarde analizy ROI, poprzedzone serią badań, na podstawie których zaproponowaliśmy rozwiązania, przynoszące realny wzrost zysków. Teraz pomagamy w ich wdrożeniu, ponieważ bierzemy odpowiedzialność, za nasze pomysły. Zobaczcie jak krok po kroku wyglądała nasz praca dla Poznańskiej Palarni Kawy Astra.

Problem

Klient w ciągu kolejnych czterech lat planuje czterokrotny wzrost EBITDA oraz stworzenie nowoczesnej marki o międzynarodowym zasięgu, która znana jest z doskonałej jakości swoich produktów.

Rozwiązanie  

Nasz zespół R&D w trakcie kilkumiesięcznego procesu przygotował transformację strategii biznesowej i sprzedażowej Poznańskiej Palarni Kawy Astra opartą o analizę potrzeb, danych rynkowych i celów biznesowych Zarządu i Właścicieli, które mają odzwierciedlenie w strategii działania. 

Aby zrozumieć klienta, jego procesy oraz specyfikę branży przeprowadziliśmy audyt obecnego stanu organizacji, realizując serię badań, warsztatów, testów i ankiet, dzięki którym możliwe było zrozumienie i diagnoza stanu firmy.
Ustaliliśmy gdzie Astra jest na rynku w Polsce i na świecie, jak wygląda rynek kawy i herbaty. Zdiagnozowaliśmy szanse i zagrożenia, z którymi musi zmierzyć się przedsiębiorstwo. 

Opierając się na analizach ROI zaproponowaliśmy zmiany i nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak odpowiedzieliśmy na potrzeby klienta?

  1. Audyt obecnej sytuacji przedsiębiorstwa
  2. Analiza rynku
  3. Vivid Vision
  4. Rekomendacje zmian przedsiębiorstwa
  5. Koncepcje nowych produktów

Potrzebujesz wsparcia R&D swojej firmy? Napisz do nas na kontakt@laboratorium.ee