Sztuczna inteligencja na polskim rynku energetycznym

Polska, podobnie, jak większość krajów na świecie, szuka innowacyjnych rozwiązań w obszarze energetyki. W kraju, do 2016 roku, udział paliw stałych w procesie wytwarzania energii został zmniejszony o 41%. Jednocześnie nastąpiło dwukrotne zwiększenie produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. To właśnie dla zastosowania OZE korzystne jest wprowadzenie rozwiązań w formie sztucznej inteligencji.

Zapraszam na drugą część artykułu o zastosowaniu sztucznej inteligencji w zarządzaniu zużyciem energii. O tym czym jest Smart Grid i jakie ma zastosowanie w walce z kryzysem klimatycznym przeczytasz tutaj.

Kontrola rynku energetycznego w Polsce

Aby w ogóle wprowadzić na rodzimy rynek rozwiązania typu Smart Grid, należy przeanalizować zarówno proces konsumpcji, jak i produkcji energii. Cały system inteligentnych sieci energetycznych jest bardzo skomplikowany. W Polsce przede wszystkich brakuje dokładnych danych na temat eksploatacji zasobów energetycznych. Takie informacje są niezbędne dla możliwie najlepszego zarządzania przepływem energii w kraju. Warto jednocześnie podkreślić, że komputerowe algorytmy, o wiele lepiej niż ludzie, poradzą sobie z porównaniem odpowiednich wartości. Natomiast by kontrolować obszar produkcji, dystrybucji i zużycia energii, potrzebne jest zebranie danych przykładowo z liczników, czujników czy elektrowni. 

Rządowi pracownicy, zajmujący się szeroko pojętą ochroną środowiska alarmują, że nie zebrano dotychczas w Polsce bazy danych, dotyczących urządzeń emitujących szkodliwe substancje do atmosfery. Każda nieruchomość powinna zaś zostać ewidencjonowana odnośnie źródła pozyskiwania ciepła. Takie informacje będzie można porównać do danych dotyczących przykładowo zanieczyszczenia powietrza. Wskaźniki te zobrazują przede wszystkim poziom aktualnej efektywności energetycznej w kraju. Podstawowym narzędziem optymalizacji obiegu energii, w kontekście wspomnianego wcześniej Green Dealu, jest też poprawienie stanu izolacji wszystkich budynków w kraju. 

mapa.jpg

Źródło: www.nik.gov.pl

Perspektywy zastosowania Smart Grid na rodzimym rynku

Szanse na całkowite wdrożenie Smart Grid w Polsce są bardzo duże. Naukowcy m.in. z Politechniki Warszawskiej już teraz wykorzystują sztuczną inteligencję, do prognozowania przykładowo skali zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju, w danym przedziale czasowym. Profesorowie badają też wielkość energii produkowanej z OZE, wykorzystując głównie sieci neuronowe, które szczegółowo przewidują ilość takiej produkcji z konkretnych zasobów (o zasięgu lokalnym).

solar-power.jpg

Sztuczna inteligencja może się też okazać odpowiedzią na problem tzw. szczytu wieczornego, który obecnie jest jednym z największych wyzwań dla energetyków. Współcześnie rozwiązania w sektorze energetycznym nie są „smart”, a proponowane działania są głównie efektem zgadywania. Nowoczesne systemy mogłyby zaś analizować sytuację w czasie rzeczywistym, a SI będzie mogło zarządzać wykorzystywaniem prądu, np. pilotować jego odłączanie czy magazynowanie.

Inteligentne sieci zdalne Smart Grid samodzielnie, na podstawie analizy danych zdecydują, jak zarządzać energią w całym kraju. AI wybierze elektrownię, którą bardziej się opłaca uruchomić do przesyłu energii w konkretnym momencie i lokalizacji. Smart system zadecyduje, co będzie bardziej korzystne finansowo, wydajne i stabilne. Specjaliści jednocześnie przypominają, że właściwe kierowanie zasobami energetycznymi wymaga instalacji dwukierunkowych liczników. Wyniki pomiarów pozwolą na badania zachowania konsumentów, czyli będzie można sprawdzić, ile energii zostaje pobranej, a ile oddanej do sieci.

W Laboratorium EE wykorzystujemy programowanie, narzędzia sztucznej inteligencji, user experience i zwinne metody zarządzania projektami do rozwiązywania problemów. Mamy odwagę eksperymentować i przełamywać zastane schematy, szukając sposobów żeby każdego dnia uczynić świat trochę lepszym. W pracy dla naszych klientów wykorzystujemy algorytmy sztucznej inteligencji, których przeczytasz tutaj, ale wiemy, że nasze kompetencje mogą być wykorzystane także w energetyce i walce z kryzysem klimatycznym. Przeczytaj jak technologia może pomóc w walce z kryzysem klimatycznym.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij, napisz do nas, może razem wykorzystamy sztuczną inteligencję w walce z kryzysem klimatycznym.