Data Driven Business Training

Sprawdź jak Data Science może rozwinąć Twój biznes.

Obecnie mamy do czynienia z podażą danych na niespotykaną wcześniej skalę. Jest to zarówno zagrożenie, jak i szansa dla uzyskiwanych wyników biznesowych na podstawie kluczowych danych zbieranych przez organizację. Dzięki właściwemu wykorzystywaniu danych w organizacji oraz implementacji dostosowanych rozwiązań wykorzystujących Data Science osiągniesz przewagę konkurencyjną poprzez automatyzację części prac, oraz ułatwiając podejmowanie decyzji Twoim pracownikom.

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać Data Science w Twojej organizacji.

Szkolenie z Zarządzania Biznesem przez Dane (DDB)

Największymi barierami występującymi wśród naszych klientów przed wykorzystywaniem danych do zarządzania organizacją oraz optymalizacją działań są:

  • brak świadomości dotyczącej szans płynących z transformacji organizacji w Data Driven Business, czyli podejmowania decyzji biznesowych w ramach organizacji na podstawie wniosków płynących z danych,

  • brak odwagi do zdobycia nowych kompetencji w zakresie i sposobie wykorzystywania danych do osiągnięcia korzyści biznesowych.

W związku z tym niezbędne działanie to inwestycja w edukację.

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie:

  1. Pokazania dodanej wartości biznesowej związanej z transformacją w Biznes Zarządzany przez Dane.
  2. Omówienie możliwości związanych z automatyzacją procesów w oparciu o dane.
  3. Poznania zasad formułowania wniosków pochodzących z danych i wykorzystywania ich we właściwy sposób.
  4. Zdobycia wiedzy na temat rozpoczęcia zarządzania organizacją i zespołami w oparciu o dane.

Czas trwania: od 6h*

*czas trwania, zakres oraz szczegóły szkolenia ustalane indywidualnie na podstawie wywiadu z klientem.

Dzięki naszym warsztatom zespoły i organizacje, które szkolimy wiedzą:

  • jak wykorzystywać dane w swoim zespole i organizacji.

  • jak poprawnie i rzetelnie: przetwarzać, wykorzystywać i gromadzić dane.

  • jak automatyzować procesy w oparciu o dane.

  • jak dokonać i wykorzystać transformację w Biznes Zarządzany przez Dane w celu wygenerowania dodatniej wartości biznesowej.

Zdobądź z nami wiedzę, która pozwoli Twojemu biznesowi na wykorzystanie najcenniejszego zasobu XXI wieku: danych.

Napisz na:

kontakt@laboratorium.ee

Case study

Podczas jednodniowego szkolenia na Polsko-Niemieckich Dni Mediów nasz lider specjalizacji: Innowacje Przez Dane przeszkolił grupę dziennikarzy z zakresu implementacji Data Driven Business na grunt polskiego dziennikarstwa i wydawnictw.

14 czerwca jako Laboratorium EE, Centrum Badawczo-Rozwojowe dzieliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie danych i koncepcji Data Driven Organisation. Korzystając z naszego doświadczenia w zakresie zarządzania przez dane, przekazaliśmy wiedzę dotyczącą wykorzystywania danych na gruncie polskiego dziennikarstwa.

Pomogliśmy dziennikarzom zdobyć umiejętności związane z dziennikarstwem opartym na danych. Na podstawie realnych przykładów dokonaliśmy transferu wiedzy pozwalającego na stworzenie w redakcjach i wydawnictwach kultury Dziennikarstwa Opartego na Danych, co przekłada się na wzrost świadomości dotyczących szans, które daje dobre zarządzanie danymi w organizacji oraz zespołach.

Sprawdź Data Driven Business