„Projekt Feniks” - jak uwolnić wartość IT w Parts Unlimited

„Projekt Feniks” to nie tylko powieść - to lata doświadczeń, obserwacji i badań naukowych autorów. O korzyściach płynących z wdrożenia modelu DevOps i przejściu z teorii do praktyki pisze Tadeusz Bara-Słupski, Strategy Manager Laboratorium EE.

SPOILER ALERT!
Uwaga, tekst zawiera treści zdradzające fabułę książki „Projekt Feniks”.

„Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu” opowiada historię Billa Palmera, który wbrew swoim planom odnajduje się w roli wiceprezesa do spraw IT w Parts Unlimited - potężnej amerykańskiej firmie o 100-letniej tradycji i 4 miliardach dolarów przychodów rocznie. Na stanowisko awansuje po odejściu swoich przełożonych i staje przed wyzwaniem uporządkowania przepływu prac informatycznych, w tym doprowadzenia do sukcesu tytułowego projektu Feniks. Na jego sukcesie polega również prezes firmy, który szybko uświadamia sobie, że IT jest kluczową kompetencją, niezbędną dla przetrwania firmy.

Podczas gdy opowieść prowadzi nas przez kolejne pożary, które Bill usilnie próbuje gasić jednocześnie starając się odnaleźć w korporacyjnych rozgrywkach politycznych, na scenie pojawia się tajemniczy doradca. Mentorem tym okazuje się Erik, potencjalny kandydat do rady nadzorczej, który postanawia wesprzeć Billa w fundamentalnej przemianie organizacji pracy i kultury w firmie, aby odzyskała rentowność i konkurencyjność. I tak, wśród meandrów historii, na koniec której tytułowemu Feniksowi udaje się wzlecieć ponad wszelkie oczekiwania, z porad Erika wyciągamy szereg wniosków. Sam Erik kategoryzuje kolejne etapy uzdrowienia zasad funkcjonowania IT w firmie na trzy drogi:

  1. “Pierwsza Droga pomaga określić, jak zapewnić szybki przepływ pracy między działami rozwoju aplikacji i eksploatacji systemów informatycznych, ponieważ to właśnie one znajdują się między biznesem a klientem.”
  2. “Druga Droga uczy, jak skrócić i wzmocnić obieg informacji zwrotnych, co pomaga podnosić jakość u źródła i unikać dodatkowej pracy.”
  3. “Trzecia Droga pokazuje, jak rozwinąć kulturę, która jednocześnie zachęca do eksperymentowania i wyciągania wniosków z błędów, a także prowadzi do zrozumienia, że powtarzanie i praktyka są niezbędne, by osiągnąć mistrzostwo.”

Drogi te są ze sobą ściśle powiązane, a ich kolejność nie jest przypadkowa. Bez opanowania pierwszej drogi, nie warto ani nie da się przejść drugiej. Tak samo trzecią drogę można przejść dopiero po pokonaniu pierwszych dwóch. Autorzy książki przekazali w ten sposób ponad 13 lat swoich doświadczeń, obserwacji oraz badań naukowych. Za nieraz enigmatycznymi przypowieściami Erika kryje się ogromna wartość - sądząc po ilości sprzedanych egzemplarzy - uznawana przez menedżerów i pracowników IT na całym świecie.

Od prozy do rzeczywistości - „Projekt Feniks” a DevOps...

IT to obecnie kluczowy zasób wszystkich firm praktycznie bez względu na profil działalności. Jego efektywność przekłada się na efektywność całej organizacji. Jeśli nie widzimy powiązań między działem IT a wszystkimi wynikami firmy, to nie znaczy, że ich nie ma - to znaczy, że nie potrafimy lub nie chcemy ich zidentyfikować.

„Projekt Feniks” przedstawia w rzeczywistości drogę do wprowadzenia modelu DevOps, czyli zdolności (ang. capability) organizacji. Zdolności, która pozwala zmaksymalizować efektywność działu IT i jego pozytywny wpływ poprzez wprowadzenie swoistej kultury organizacyjnej, procesów i praktyk. Wspólnie zmiany w tych trzech obszarach pozwalają na niezwykle skuteczną realizację projektów informatycznych przy zachowaniu niezawodności, stabilności i bezpieczeństwa końcowych produktów.

Firmy takie jak Amazon, Google, Twitter, czy Netflix opierają swoją konkurencyjność o kompetencje DevOps. Pozwalają one na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów, zwiększają satysfakcję klientów i pośrednio udziały w rynku, poprawiają produktywność i samopoczucie pracowników, a w efekcie maksymalizują szanse na sukces. Technologia jest najważniejszym ogniwem w łańcuchu wartości i staje się coraz ważniejszym (dla wielu głównym i jedynym) sposobem pozyskiwania nowych klientów. Amazon dokonuje kilkadziesiąt tysięcy zmian w swoich systemach dziennie, aby sprostać coraz węziej definiowanym grupom klientów. Dzięki DevOps każda firma ma szansę drastycznie zwiększyć swoją wydajność, umiejętność spełniania oczekiwań klientów poprzez ciągłe testowanie nowych rozwiązań, zarazem długoterminowo ograniczając koszty.

...od teorii do praktyki - jak uwolnić wartość IT w Twojej firmie

Mając świadomość wartości lekcji płynących z „Projektu Feniks”, nadal może nie być łatwo wprowadzić je w życie. Jak te lekcje zastosować w naszej organizacji? W Laboratorium EE opracowaliśmy na ich podstawie checklistę, która pozwala zweryfikować poziom kompetencji DevOps w danej organizacji oraz obszary wymagające poprawy. Podczas gdy każda organizacja jest inna, checklista ta może stanowić źródło inspiracji oraz spojrzeć na lekcje z „Projektu Feniks” w usystematyzowany sposób.