Prace nad koncepcją nowego wyglądu serwisu Rzecznika Praw Obywatelskich

Stworzenie propozycji nowego wyglądu serwisu internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich nie było zwykłym liftingiem i przełożeniem istniejących treści do nowego opakowania. Dzięki przeprowadzonym w metodologii Google Design Sprint warsztatom oraz zorganizowanym przez nas badaniom z zewnętrznymi użytkownikami, wynikiem naszej koncepcji jest to zupełnie nowy sposób komunikacji Rzecznika z obywatelami.

W ramach procesu zrealizowaliśmy całodzienny warsztat wydobywczy z koordynatorami i uczestnikami projektu. Oprócz wskazania podstawowych problemów i potrzeb związanych z funkcjonowaniem nowej wersji serwisu, warsztaty były też bodźcem do lepszego poznania się pracowników różnych zespołów i ich integracja wokół wspólnej sprawy, jaką była przebudowa strony RPO. Aktywny udział w warsztatach brał sam Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

Metodologia Google Design Sprint okazała się kluczowa przy tym projekcie, o czym przekonał się nasz klient: „Proces opisywania problemów dotyczących praw człowieka musi odbywać się w dialogu, dlatego niezwykle ważna była

przyjęta przez Laboratorium EE warsztatowa metoda pracy, w której my sami lepiej poznawaliśmy się nawzajem i problemy, którymi się zajmujemy. Bardzo ważne były też kolejne spotkania i narady w trakcie realizacji projektu. To, że zawsze mogliśmy liczyć na konstruktywną ocenę.” – podsumowuje współpracę z nami Agnieszka Jędrzejczyk,
Zastępczyni Dyrektora Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas warsztatów, jak również całego procesu projektowania koncepcji strony Rzecznika Praw Obywatelskich, współpraca z zespołem projektowym była bardzo owocna. Wszystko dzięki dużemu zaangażowaniu ludzi z Biura RPO.
To nieczęsta sytuacja, kiedy przy tak trudnych, poważnych tematach oraz ciągłej pracy z problemami ludzi, zespół projektowy wierzy mocno w zmianę, którą chce wprowadzić. Z mojej perspektywy bardzo cenne było też partnerskie podejście i zaufanie, jakim obdarzył nas cały zespół BRPO. Dzięki temu, my, jako zespół specjalistów, nie tylko pokazywaliśmy swoją wiedzę, ale też mogliśmy dużo nauczyć się od zespołu BRPO
” – uzupełnia Aleksandra Stańczuk, Project Managerka z Laboratorium EE.

Uczestnicy warsztatów zadali sobie istotne pytania związane z celami budowy nowej wersji serwisu. Wśród nich znalazły się problemy związane z dotarciem do obywateli pisząc o prawie w zrozumiały sposób, edukowaniu o prawach obywateli, informowaniu o czasie oczekiwania na daną sprawę, pokazywaniu przykładowych spraw, usprawnieniu wyszukiwania na stronie i wiele innych. Po zgrupowaniu tematów i przegłosowaniu ich przez uczestników, wybraliśmy dwa kluczowe problemy do rozwiązania: treści, czyli dotarcie z trudnymi komunikatami do różnych grup użytkowników strony: zwykłych obywateli i ekspertów prawa oraz wyszukiwanie, czyli usprawnienie i poprawienie widoczności wyszukiwarki oraz filtrowania treści, dzięki czemu użytkownicy mogliby w łatwy sposób wyszukiwać interesujące ich sprawy. Przeprowadzone przez nas warsztaty po raz kolejny okazały się kluczowym narzędziem planowania działań, ponieważ wyczuliły jej uczestników na wagę perspektywy i potrzeb użytkownika.

Zadaniem Rzecznika i jego Biura jest praca na rzecz obrony praw obywateli. Tymczasem – wiemy to dobrze – nie da się bronić praw człowieka nie opowiadając o nich. Ciężko jest komunikować kwestie prawne w sposób, który byłyby zrozumiałe nie tylko dla prawników.” – mówi Agnieszka Jędrzejczyk z BRPO.

W ramach Google Design Sprintu przeprowadziliśmy badania z pięcioma użytkownikami na bazie poglądowego prototypu pokazującego nowy układ treści. Wśród badanych znalazły się młode i doświadczone dziennikarki, studentka (cudzoziemka), psycholog oraz prawniczka. Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że większość z nich (4 z 5) posiadało ogólną wiedzę na temat odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich, ale tylko dwie osoby wskazały Konstytucję RP jako podstawowe źródło praw obywatelskich. Każdy z badanych zadeklarował chęć przeglądania serwisu RPO za pomocą urządzenia typu laptop lub desktop. Profesjonaliści zadeklarowali częste odwiedzanie strony (od kilku do kilkunastu wejść w miesiącu) i wskazali jednocześnie trudności w odnalezieniu potrzebnych im informacji – co dodatkowo utwierdziło nas w przekonaniu, że proponowany kierunek zmian (wyszukiwanie oraz treści) jest właściwy. Wszyscy badani zadeklarowali korzystanie z wyszukiwarki na stronie jako opcji pierwszego wyboru.

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów i osiągniętych wyników badań zaproponowaliśmy nową koncepcję i prototyp kierunku przebudowy strony. Projekt graficzny został zrealizowany przez naszego partnera, The Studio, z którym współpracujemy na wyłączność w obszarze web&design. Przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich stoi teraz proces wdrożenia zaprojektowanych zmian, który mamy nadzieję wesprzeć swoim nadzorem i pochwalić się po wdrożeniu wypracowaną z BRPO koncepcją.

Efektem pracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich była kolejna dobra współpraca i projekt, z którego finalnego efektu jesteśmy zadowoleni zarówno my, jak i nasz klient. Jednak zdecydowanie olbrzymią zaletą tej kooperacji jest wiedza, którą z niej wyciągnęliśmy. Jako Laboratorium EE przekonaliśmy się osobiście, jak ważna jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich w demokratycznym społeczeństwie, nauczyliśmy się, jak działa jego biuro i sprawdziliśmy, jak duże wyzwanie stanowi prowadzona przez niego komunikacja i jak istotne jest to, by przybliżać obywatelom w jasny i zrozumiały sposób, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Obok ciekawego doświadczenia, szczególnie cieszy nas zadowolenie naszego Partnera ze współpracy z nami. „Nie chodzi tylko o dostęp do ekspertyzy z zakresu projektowania serwisów. Na każdym etapie przygotowywania koncepcji dostawaliśmy bowiem propozycje rozwiązań najbardziej korzystnych z punktu widzenia użytkowników naszego serwisu. (...) Otrzymaliśmy projekt, który nam się podoba, zyskał aprobatę rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, ale też uzyskaliśmy wiedzę i umiejętności, które wykorzystamy przy wdrożeniu projektu jak i samej komunikacji praw człowieka.” – ocenia zakończoną współpracę Agnieszka Jędrzejczyk z BRPO.

Autorzy:
Aleksandra Stańczuk, Project Ownerka, Sprint Masterka Laboratorium EE
Marek Miller, PR Manager Laboratorium EE