Jak modelujemy biznesowo usługi i produkty w EE

Zbyt często autorzy usług i produktów są przekonani o ich wartości bez adekwatnej analizy i systematycznego podejścia do zrozumienia procesu tworzenia tej wartości. Jest to zrozumiałe, przedsiębiorcy często zdają się na intuicję, często decydują się wdrażać rozwiązania, ze względu na ilość pracy, którą włożyli w ich przygotowanie... często ponoszą porażkę.

Istnieje jednak wiele narzędzi, które są pomocne przy modelowaniu produktów i usług, które pozwalają osiągnąć sukces. Laboratorium EE do swoich celów wykorzystuje narzędzie wypracowane przez Alexandra Osterwaldera w 2008 roku o nazwie Business Model Canvas wraz z uzupełniającym je Value Proposition Canvas. EE wybrało to narzędzie ze względu na jego skupienie na docelowym użytkowniku przy tworzeniu rozwiązań i modelowaniu biznesowym. Ponadto, systematyzują one wiedzę na temat produktu/usługi, grup docelowych, wartości którą dla nich tworzymy, sposobów w jaki ją dostarczamy, jak ją monetyzujemy itp.

Business Model Canvas przedstawia się następująco:

canvaslarge_biz01.png

Opisuje zatem wszystkie kluczowe, biznesowe cechy produktu/usługi. Szczególnie istotne są pola: “Wartość usługi” oraz “Segmenty konsumentów”. Określają one bowiem grupę docelową oraz wartość jaką produkt/usługa tworzy dla poszczególnych tych poszczególnych segmentów. Do określenia wartości oraz cech poszczególnych segmentów przydatny jest Value Proposition Canvas:

large_biz02.png

Od zdefiniowania docelowych użytkowników oraz ich cech należy zacząć całe ćwiczenie. To te potrzeby (być może nawet nieświadome) udany produkt/usługa musi adresować. W celu wypełnienia obu map należy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących poszczególnych elementów. Najłatwiej to wykonać w procesie iteracyjnym przechodząc kolejno przez następujące etapy, każdy z etapów zawiera ustandaryzowany zestaw pytań:

I. Value Proposition Canvas

  1. Segmenty konsumentów

Należy zdefiniować wszystkie segmenty konsumentów oraz dla każdego segmentu wskazać ich potrzeby, troski oraz prace.

  1. Dostarczana wartość

Po zdefiniowaniu segmentów konsumentów, ich potrzeb, trosk oraz prac, które wykonują, należy określić w jaki sposób produkt/usługa je adresuje: zaspokaja potrzeby, niweluje troski, wspiera wykonanie prac.

II. Business Model Canvas

Po skompletowaniu odpowiedzi i przygotowaniu Value Proposition Canvas należy uzupełnić pozostałe, bardziej techniczne pytania dotyczące modelu biznesowego produktu/usługi dotyczące wymaganych zasobów, kanałów dystrybucji, kosztów i strumieni przychodów. Wykonanie tego ćwiczenia pozwala na maksymalizację korzyści produktu/usługi dla klientów, a przez to jej wartości i korzyści dla jej dostawcy. Pozwala również na spójną,
usystematyzowaną komunikację tak wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Nasza adaptacja tej metody pozwala zatem na skuteczne docieranie do prawdziwych potrzeb użytkowników i adresowanie ich w najbardziej efektywny sposób.

Tadeusz Bara-Słupski, Strategy Manager, Laboratorium EE