Dostępność cyfrowa, czyli internet dla wszystkich

Brak windy, brak podjazdu dla wózka osoby niepełnosprawnej - to bariery powodujące wykluczenie tysięcy osób z codziennego życia. Internet też potrafi wykluczyć, niestety wiele osób nie jest tego świadomych.

ŚWIAT BEZ INTERNETU

Według rządowych szacunków problem dotyczy ponad 5 milionów osób, potencjalnych użytkowników internetu, o których nie zapominamy. Dla nich świat wirtualny stwarza bariery i potrafi wykluczyć. A jeżeli jest problem, to w Laboratorium EE chętnie go rozwiążemy.

OBOWIĄZEK PRAWNY

Od 4 kwietnia 2019 roku obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Akt prawny określa szczegółowe normy tworzenia stron internetowych, aplikacji mobilnych. Dla nas jest on oczywistą podstawą działalności projektantów i deweloperów stron internetowych.

Instytucje publiczne, a także podmioty utrzymujące się w 50% z funduszy publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Za brak dostępności cyfrowej ustawodawca przewidział sankcje. Według oficjalnych danych ustawie podlega ponad 60 tys. podmiotów, które prowadzą liczne strony internetowe oraz aplikacje mobilne.

Problem uwypuklił czas pandemii, gdy jeszcze mocniej wzrosło zapotrzebowanie na korzystanie z internetu. Chcemy załatwić urzędowe sprawy nie wychodząc z domu np. pozwolenie na budowę

Czy zamówić jedzenie z dowozem - wystarczy kliknąć parę razy. Nic prostszego?

Niestety, nie dla wszystkich jest to takie łatwe.

Likwidacja barier cyfrowych to nieograniczony dostęp do wiedzy, zwiększenie możliwości znalezienia pracy, ale i możliwość pracy zdalnej.

Według danych GUS, 35% osób niepełnosprawnych nigdy nie korzystało z internetu. Te dane nas mobilizują. W Laboratorium EE widzimy bardzo istotne pole do współpracy w zgodzie z naszymi wartościami, bo technologia zmienia świat na lepsze dla wszystkich.

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA?

Dostępność cyfrowa to dostosowanie usług cyfrowych do potrzeb osób z problemami ze wzrokiem, słuchem, niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami poznawczymi. Starzejące się społeczeństwo to coraz większa grupa seniorów, którzy chcą korzystać z internetu bez względu na wiek. Jak pokazują badania przeprowadzone przez UKE, prawie 12% seniorów jako przyczynę niekorzystania z internetu podaje problemy zdrowotne, np. wady wzroku. A jednocześnie nie zawsze deweloperzy biorą tę grupę pod uwagę w procesie wytwarzania oprogramowania.Takim przykładem jest projekt MEMO, który pomaga osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami i stymulować ich pamięć.

# MYŚLIMY KODEM TWORZYMY SERCEM - POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI

Dla nas to podstawa. Chcemy, aby każdy mógł korzystać z dobrodziejstw internetu. Dbamy nie tylko o potrzeby klientów, ale jak elementarz traktujemy potrzeby szerokiego grona użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Stosujemy się do standardów WCAG 2.1.Odpowiedni font dostosowany do potrzeb osób niedowidzących, kontrast barw tekstu i tła wspierają odczytanie treści przez osoby słabowidzące i starsze.

Z naszego doświadczenia wynika, że największym wyzwaniem nie jest stworzenie strony internetowej od początku. Największym wyzwaniem jest migracja danych ze starej strony internetowej, często stworzonej jeszcze dwie dekady temu i dostosowanie jej do współczesnych wymagań, biorąc pod uwagę dostępność cyfrową. Wielu klientów kładzie nacisk na czytelność strony internetowej. Ważne jest, aby w CMS to klient mógł w prosty sposób modyfikować architekturę danych zgodnie ze swoimi potrzebami. Takie wyzwania bardzo lubimy - mówi Magdalena Wojtas, front-end deweloperka z Laboratorium EE.

RAPORT

Co roku fundacja Widzialni tworzy raport dostępności cyfrowej. Strony internetowe administracji publicznej są badane pod kątem użyteczności, możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Badania pokazują, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. W 2020 roku poziom dostępności monitorowanych serwisów administracji publicznej wyniósł 58%. To wynik gorszy niż w 2019 roku, gdy dostępność przekraczała 60%.

W Laboratorium EE lubimy innowacje i chcemy, aby z rozwiązań nowoczesnych technologii mogli korzystać wszyscy, bez względu na wiek czy poziom niepełnosprawności. Wierzymy, że współcześnie podstawą jest swobodny dostęp do informacji w internecie.