Bezpieczne i przewidywalne środowisko pracy przy projektach

Trafik, resource planning, staffing – te pojęcia spędzają sen z powiek każdemu project managerowi. U nas do niedawna było podobnie. Dlatego postawiliśmy sobie wyzwanie: przeprojektować nasze wewnętrzne procesy tak, by pracować płynniej.

Za cel obraliśmy sobie zagwarantowanie optymalnej dystrybucji czasu i kompetencji specjalistów Laboratorium EE w prowadzonych przez nas projektach. Aby to osiągnąć, wzięliśmy na warsztat procesy dotyczące planningu, ale przede wszystkim skupiliśmy się na ludziach i ich potrzebach. 

Jak się za to zabraliśmy?

W pierwszej kolejności skupiliśmy się na pozyskaniu wiedzy i uzyskaniu obrazu sytuacji. Przeprowadziliśmy serię rozmów z członkami działu sprzedaży. Pod lupę wzięliśmy wszystkie dane wprowadzane do Salesforce* – podstawowego narzędzia CRM w codziennej pracy pracowników tego obszaru. Kolejnym krokiem była weryfikacja tych danych oraz upewnienie się, czy są one aktualne i wiarygodne, tak aby mogły z nich korzystać nasze zespoły projektowe.  

Salesforce oferuje technologie, które pomagają firmom generować leady, zarządzać sprzedażą, raportować i planować wykorzystując do tego całą dostępną historię relacji z klientami. Dzięki rozwiązaniom mobilnym, wszyscy pracownicy organizacji mają stały dostęp do informacji, a wystandaryzowany system do prognozowania i raportowania znacznie ułatwia przygotowanie niezbędnych dokumentów zarządczych.

Co osiągnęliśmy?  

  1. Podnieśliśmy świadomość tego jak informacje uzyskane przez sprzedaż przekładają się na pracę zespołów projektowych – czyli jak dane rezonują na projekty i zespoły na nich pracujące.  
  2. Zyskaliśmy znaczącą oszczędność czasu – zredukowaliśmy czas trwania codziennych i cyklicznych spotkań trafikowych o połowę. To oszczędność na poziomie 9 godzin miesięcznie. 
  3. Zminimalizowaliśmy ilość konfliktów pod względem dostępności danych zespołów co  wniosło do pracy zespołów harmonię i większe poczucie bezpieczeństwa. 

Wprowadzone zmiany procesowe przekładają się na komfort pracy naszych ekspertów, jaki i płynność w prowadzeniu projektów dla Klientów Labarotorium EE.