budowa.jpg

Serwis dla społeczności lokalnych NAPRAWMYTO.PL

pierwszy polski serwis włączający mieszkańców w tworzenie przestrzeni miasta

Visit the webpage
Rozwiązanie

Głównym założeniem serwisu, który bazuje na angielskim portalu Fix My Street, jest zgłaszanie usterek w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy mogą bezpłatnie umieszczać na mapie swoich miejscowości informacje o kwestiach wymagających interwencji władz samorządowych. Usterki są pogrupowane w 5 kategoriach (infrastruktury, bezpieczeństwa, budynków, przyrody i zbiorczej kategorii „inne”). Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownicy mogą śledzić postępy w naprawie zgłoszonych przez siebie usterek i awarii. Na początku 2016 roku dzięki serwisowi udało się rozwiązać ponad 15 000 zgłoszonych usterek. Obecnie działa on w 10 miastach.

Innowacyjność

Naprawmy.to był pierwszym polskim serwisem wykorzystującym niezwykle popularny obecnie model włączania mieszkańców w tworzenie przestrzeni polskich miast. Powstał on w 2012 roku, zanim upowszechniono w naszym kraju głosowanie w budżetach partycypacyjnych i pojawiły się inne narzędzia IT wspierające aktywizację mieszkańców.