payu_homepage-1.png

Produkty i usługi cyfrowe dla PayU

Wyzwanie

Znanego operatora płatności online, PayU, wsparliśmy w procesie tworzenia nowych produktów i usług. W konsorcjum z firmą beginning | creative collaboration agency, zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy proces tworzenia nowych produktów i usprawnienia dotychczasowych usług według wskazanych przez klienta potrzeb.

Bez tytułu.jpg
Proces

wstępny desk research

stworzenie prototypu ścieżki zakupowej użytkownika

testy z odbiorcami i badania jakościowe

wdrożenie poprawek i stworzenie drugiej serii prototypów

badania ilościowe

(ścieżka zakupowa i klikalne makiety)

wdrożenie poprawek oraz stworzenie finalnego prototypu

Innowacyjność

W efekcie naszej pracy, oprócz wspomnianego modelu procesu dochodzenia do nowych rozwiązań, powstał projekt pięciu zupełnie nowych produktów w portfolio klienta.