Edenred tech

Automatyzacja zamówień dla Edenred Polska

Wyzwanie

Edenred od 25 lat oferuje swoje produkty, narzędzi i platformy Polskim firmom. Pomagają one motywować, lojalizować klientów i pracowników w biznesie. Jest światowym liderem w usługach przedpłaconych w segmencie B2B. Oferuje karty z benefitami dla pracowników. Dział operacji dzieli się na dwa zespoły: obsługa posprzedażowa i realizacja zamówień. Klient zwrócił się z prośbą o rozwiązanie problemu, w którym działy powtarzają swoje czynności i wchodzą w zakres własnych kompetencji. Wyzwaniem którego się podjęliśmy to optymalizacja czasu pracy, automatyzacja procesów, przejście z obsługi analogowej na self-care. 

Rozwiązanie

W pracy w Laboratorium EE skupiamy się zidentyfikowaniu problemu do rozwiązania. W trakcie analizy zdiagnozowaliśmy punkty bólu, w tym przypadku były to elementy, które można poprawić w celu usprawnieniu i optymalizacji czasu pracy.

Wprowadziliśmy nowy system do automatyzacji zamówień. Zależało nam przede wszystkim na identyfikacji powtarzalnych czynności, aby przełożyć to na konkretną automatyzację procesu i zaoszczędzeniu czasu pracy poszczególnych pracowników. Dzięki naszym działaniom Edenred mógł skrócić czas poświęcony na obsługę jednego zamówienie o 50 %. System dzięki nam stał się transparentny i intuicyjny co ułatwia klientom obsługę.

Bez tytułu.jpg
Proces

Audyt procesów

Stworzenie user journey map

Prototypowanie

Iteracyjne programowanie aplikacji

Innowacyjność

Celem była optymalizacja czasu działu operacji. Ważnym aspektem w pracy był stały kontakt z klientem który nadzorował jakie elementy systemu i narzędzi już działają a także możliwość na bieżąco testowania przez pracowników firmy poszczególnych systemów i ich funkcjonalności. System wyeliminował konieczność odbierania tysięcy telefonów. Klient teraz sam może wygenerować zamówienie dla swojej firmy od razu otrzymując informacje o jego poprawności. 

Potrzebujesz rozwiązania, które usprawnią procesy Twojej organizacji?

Required *
attach_file