ochrona srodowiska.jpg

ZONEapp

wykorzystanie big data w aplikacji w celu poprawy jakości powietrza

Odwiedź stronę
Problem

W Polsce ciężko działać w skoordynowany sposób w celu poprawy jakości powietrza ze względu na brak kompletnych danych dotyczących ocieplenia budynków oraz ich źródeł ogrzewania. Stanęliśmy przed problemem braku dostępu do danych na temat emisji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez piece grzewcze w budynkach. W związku z tym stworzyliśmy ZONEapp. Chcieliśmy wdrożyć rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwe pozyskanie niezbędnych danych i umożliwienie naszemu klientowi ich analizy oraz zaplanowania konkretnych działań zmierzających do ograniczenia problemu zanieczyszczenia powietrza.

Rozwiązanie

Podczas warsztatów wydobywczych przeanalizowaliśmy dokładnie potrzeby naszych klientów, biorąc pod uwagę cel i perspektywę kluczowych interesariuszy. Następnie opracowaliśmy prototyp, który poddaliśmy testom z użytkownikami. Po zastosowaniu uwag i ulepszeniu prototypu przystąpiliśmy do iteracyjnego rozwoju produktu. Stworzyliśmy aplikację, poprzez którą zbierane są dane dotyczące budynków mieszkalnych na terenie gminy: m.in. na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Dzięki tym danym możliwe jest opracowanie strategii poprawy jakości powietrza dla całego kraju.

Bez tytułu.jpg
Jak tworzyliśmy produkt?

Warsztaty wydobywcze

Prototyp formularza z pierwszą bazą danych

Testy z użytkownikami

Zbieranie danych

Innowacyjność

Ochrona klimatu to najważniejszy problem do rozwiązania dla ludzkości. Właśnie dlatego stworzyliśmy pierwszą na świecie aplikację wykorzystująca data science do walki o poprawę jakości powietrza. Przeznaczona dla osób uprawnionych do kontroli budynków mieszkalnych i prowadzących działania ewidencyjne, ZONEapp umożliwia przeprowadzenie kontroli na urządzeniach mobilnych, także w trybie off-line.

Chcesz zaprząc big data do ochrony klimatu?

Napisz, pomożemy Ci zacząć!

Wymagane *
attach_file