Bez tytułu.png

Projekt badawczy „W sile wieku”

- digital activation of seniors

Wyzwanie

Jak aktywizować i edukować seniorów, którzy korzystają z internetu? – takie pytanie zadawaliśmy sobie podczas realizowania projektu badawczo-rozwojowego „W sile wieku” realizowanego we współpracy z Orange Polska. Głównym celem było stworzenie modelu edukacji cyfrowej osób w wieku 65+.

Rozwiązanie

W celu sprawdzenia co skutecznie zachęca starszych do korzystania z sieci, przeprowadzaliśmy badania jakościowe, zorganizowaliśmy warsztaty z seniorami i rozmawialiśmy z pracownikami firmy Orange o ich własnych doświadczeniach w kontakcie z osobami w starszym wieku. Przeanalizowaliśmy też dostępne publikacje, w tym dokumenty firmy Orange, co pozwoliło nam na wykorzystanie wiedzy z wcześniejszych działań. Po przeprowadzeniu badań i warsztatów oraz analizie wyników, stworzyliśmy prototyp narzędzia do edukacji cyfrowej, które ułatwia osobom starszym poruszanie się po sieci. Dzięki niemu mogą w łatwiejszy sposób nabierać cyfrowych kompetencji i uczyć się samodzielnego korzystania z nowych technologii. Oprócz prototypu efektem naszych działań było stworzenie kompleksowej, bieżącej i uporządkowanej bazy wiedzy dotyczącej seniorów w kontekście technologii według materiałów Orange Polska oraz zewnętrznych opracowań, jak również opracowanie rekomendacji dotyczących komunikacji z osobami starszymi.