8c22714ad788d3c4e38905b3f29023c1-1-compressed.png

Program „Najpierw Mieszkanie”

historie polskich bezdomnych

Odwiedź stronę
Problem

Problem bezdomności dotyka w Warszawie prawie trzech tysięcy osób. Przyczyny zjawiska mogą być bardzo różne: niektórzy trafili na ulicę z powodu na problemów rodzinnych, inni przez długi lub długotrwałe bezrobocie.

Rozwiązanie

Bezdomność ma wiele wymiarów, a historia każdego człowieka jest inna - żeby to zobrazować stworzyliśmy interaktywne wizualizacje w ramach projektu „Najpierw mieszkanie”, którego operatorem jest fundacja „Ius Medicinae”. Nasze wizualizacje opierają się na siedemnastu przykładach. Każdy dotyczy konkretnej osoby, która na potrzeby projektu otrzymała fikcyjne imię. Na stronie wyświetlają się kafelki opisujące krótko podstawowe fakty dotyczące bohaterów. Można zobaczyć, czy na przestrzeni lat dany bohater przestrzegał prawa, miał gdzie mieszkać albo czy otrzymywał pomoc społeczną. Dowiadujemy się jaki ma stan cywilny i czy ma dzieci. Krótki tekst opisuje historię danej osoby i od kiedy można uznać, że jest bezdomna. Dzięki temu problem bezdomności obrazowany jest osobistymi historiami.