books.jpg

E-usługa dla Branży Wydawniczej

rozbudowana aplikacja webowa dla wydawców

Problem

E-ISBN to rozbudowana aplikacja webowa dla wydawców, której funkcjonalności zaprojektowaliśmy w 2013 roku. Jej głównym celem było uproszczenie procedury przyznawania numerów ISBN, czyli Jednorazowych Znormalizowanych Numerów Książki. Choć posiadanie takie numeru nie jest obowiązkowe, w praktyce jednak ułatwia współpracę z dystrybutorami publikacji.

Rozwiązanie

Chcąc uprościć cały proces zaprojektowaliśmy platformę, w której wydawcy mogą zarządzać wydanymi przez siebie pozycjami, automatycznie powiększać potrzebną pulę numerów ISBN i przyspieszać pracę graficzną (kod kreskowy i kod QR w postaci graficznej). Dodatkowo, aplikacja umożliwia gromadzenie metadanych o publikacjach wydawanych w Polsce i połączenie swojej bazy danych z serwisem. Mogą z niej korzystać zarówno doświadczeni wydawcy jak i osoby dopiero rozpoczynające działanie na rynku książki. Z myślą o różnej wielkości wydawnictwach opracowano też trzy wielkości puli numerów ISBN (10, 100, 1000). W ramach prac nad serwisem byliśmy odpowiedzialni za stworzenie koncepcji, specyfikacji funkcjonalnej oraz prototypów aplikacji. Następnie sprawowaliśmy też nadzór UX nad pracami graficznymi oraz wdrożeniowymi projektu.