Reprezentujemy Polskę na międzynarodowej scenie ekologicznej

Od początku września tego roku, jako jedyna polska firma technologiczna, jesteśmy częścią programu The CivTech Alliance COP 26 Global Scale Up Programme. To inicjatywa powołana do życia przez The CivTech Alliance, międzynarodową organizację zrzeszającą publiczne oraz pozarządowe podmioty działające na polu technologii, usług publicznych oraz wyzwań globalnych.

Organizacje współtworzące The CivTech Alliance pochodzą z 5 kontynentów oraz 16 krajów świata. Łączy ich chęć kształtowania kultury współpracy sektora technologicznego z sektorem publicznym, w celu rozwiązywania globalnych problemów.

civtech_alliance_global_scale_up_programme_-_letter_of_participation_for_laboratorium_ee_-_14.09.21-1.png

Z inicjatywy Rządu Szkocji oraz członków The CivTech Alliance uruchomiono program The CivTech Alliance COP 26 Global Scale Up Programme, towarzyszący planowanej na początek listopada 2021 roku w Edynburgu - Światowej Konferencji Klimatycznej (COP 26). Intencją organizatorów było zebranie grupy firm technologicznych z całego świata, które swoimi rozwiązaniami działają na rzecz ochrony klimatu. Program daje unikatową szansę poznania decydentów oraz potencjalnych partnerów w kazdym spośród krajów współtworzących The CivTech Alliance. Jest to nie tylko szansa na zebranie informacji zwrotnej z innych krajów o potencjalne swojego rozwiązania, ale również okazja do zainteresowania potencjalnych inwestorów rozwijanym produktem. Przez 7 tygodni uczestnicy biorą udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli organizacji z 10 państw (w tym Estonia, Hiszpania, Szkocja, USA, Dania). Finałem części warsztatowej będzie wystąpienie i prezentacja swojego produktu podczas światowej konferencji klimatycznej COP26 w Edynburgu, w dniach 3-5 listopada 2021.

Dzięki udziałowi w programie, wyselekcjonowane firmy mają możliwość wzięcia udziału w 7 tygodniowym warsztacie, który jest okazją do przedstawienie własnego rozwiązania oraz znalezienia partnerów lokalnych. Każda sesja prowadzona jest przez organizację GovTech z innego kraju, przy współudziale przedstawicieli rządów oraz innych organizacji z tego sektora. Tak interdyscyplinarny zespół uczestników zapewnia doskonałą szansę do sieciowania, pozyskania partnerów oraz inwestorów do rozwoju swojego rozwiązania. Celem programu jest przede wszystkim umożliwienie obiecującym firmom z sektora greentech dostępu do decydentów z krajów uczestniczących w The GovTech Alliance. Laboratorium EE jest jedyną firmą z Polski która dostała się do programu The CivTech Alliance COP 26 Global Scale Up Programme.

uczestnicy CivTech.png

Produkt z którym przystąpiliśmy do programu to GoodWarm - aplikacja do wykonywania szybki audytu energetycznego. Problemem na którym się skupiamy jest niska wydajność energetyczna sektora budowlanego, zwłaszcza mieszkaniowego oraz komunalnego. Dzięki poprawie warunków energetycznych budowli można nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale również ograniczyć szkodliwą dla środowiska emisję. Niestety, inwestycje w tego rodzaju inicjatywy są niewystarczające, a powodem jest wysoki koszt wykonania audytu przez wykwalifikowanego specjalistę. Dzięki aplikacji GoodWarm, każdy użytkownik będzie w stanie samodzielnie wykonać szybki audyt energetyczny swojego budynku, odpowiadając jedynie na zestaw prostych pytań niewymagających specjalistycznej wiedzy. Korzyścią dla użytkownika będzie wiedza o warunkach cieplnych swojego budynku, wraz z propozycjami w jaki sposób można je zwiększyć przy wykorzystaniu nowych technologii z obszaru termomodernizacji. Logika aplikacji opiera się na algorytmie dostarczanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), która jest partnerem strategicznym projektu.

Chcesz wiedzieć co będzie dalej? Bądź na bieżąco z rozwojem naszego projektu.