Opinia o innowacyjności

Zdobądź pozytywną Opinię o Innowacyjności swojego projektu

CZYM JEST OPINIA O INNOWACYJNOŚCI?

Opinia o innowacyjności to niezależna opinia eksperta na temat technologii, którą dana firma chce u siebie wdrożyć realizując nową inwestycję. Posiadanie takiej opinii jest często niezbędne przy ubieganiu się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, czy przy starcie w konkursach przeznaczonych dla firm, które chcą realizować innowacyjne inwestycje. Załączenie opinii o innowacyjności jest wymagane w przypadku ubiegania się o przyznanie Kredytu Technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. Nawet w przypadkach, kiedy nie jest to warunek konieczny, opinia o innowacyjności jest bardzo pomocna przy udowadnianiu innowacyjnego potencjału firmy i zwiększa szansę na przyznanie dotacji. Taką opinię można uzyskać m.in. w Centrach Badawczo-Rozwojowych.

Szybkość i wysoka jakość opiniodawstwa

Pomagamy naszym klientom uzyskać pozytywną opinię o innowacyjności. Jeśli proces lub projekt nie jest wystarczająco innowacyjny dajemy wskazówki dotyczące niezbędnych zmian w projekcie.

Zakres opiniodawstwa Laboratorium EE

Sporządzenie uzasadnienia występowania innowacyjności produktowej lub procesowej na podstawie:

  • zebranie informacji, które z elementów linii technologicznej produkcji lub procesu realizacji usługi są innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą;
  • analiza informująca, czy wdrażana/kupowana technologia jest innowacyjna względem oferty już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega;
  • sporządzenie badania stanu techniki lub porównania z konkurencyjnymi technologiami;
  • sporządzenie wyczerpującej listy źródeł zebranej w bibliografii.

Wypełnienie wzoru: https://bit.ly/2lAynCs lub innego wzoru dostarczonego przez klienta.

Efekt końcowy

Dokument: Opinia o innowacyjności stworzona i potwierdzająca innowacyjność przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Laboratorium EE.

Koszt wydania opinii

Wykonanie usługi opiniodawstwa w trybie regularnym (14 dni roboczych): 10 tys. zł netto

Wykonanie usługi opiniodawstwa w trybie express (7 dni roboczych): 20 tys. netto

Chcesz rozpocząć współpracę?

  1. Wypełnij wzór dokumentu, o najważniejszych informacjach dot. projektu:
    https://drive.google.com/file/d/1XevZ08SpqAjc4z1QgrTVUBOlrcOBM8Ve/view?usp=sharing
  2. Wyślij go na kontakt@laboratorium.ee

Masz więcej pytań?