ngo_homepage-v2panda.png

Specyfikacja technologiczna dla NGO.PL

Wyzwanie

Największy portal informacyjny i baza wiedzy o polskich organizacjach pozarządowych – ngo.pl – zwróciła się do nas z prośbą o rekomendacje dotyczące rozwiązań technologicznych dla organizacji. Przeprowadziliśmy kilkumiesięczny projekt wychodzący od audytu dotychczasowych technologii. Objęliśmy badaniami różne rozwiązania dotychczas wykorzystywane przez portal oraz ich sposób działania, właściwości i funkcjonalności. W efekcie powstał zbiór rekomendacji podpowiadających, jak osiągać zaplanowane cele przy wykorzystaniu odpowiednich technologii i rozwiązań IT.