DARE magazine_1.jpg

Dare Magazine

Interaktywny magazyn cyfrowy zbierający informacje o innowacjach z Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyzwanie

Chcemy, aby każdy mógł poznać wszystkie odcienie rewolucji technologicznej, która ma miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej. Piszemy o innowacyjnych i skutecznych liderach, produktach, rozwiązaniach. Chcemy tworzyć wyczerpujące, pogłębione i dobre jakościowo treści, które przedstawią czytelnikowi, co dzieje się w naszym regionie w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności technologicznej.

Dare to dive deeper.

O czym piszemy?

Innowacyjność

Nie ma obecnie na rynku anglojęzycznym publikacji, które przedstawiałaby Polskę i inne kraje regionu jako kreatywne i innowacyjne. Wypełnimy tę lukę, pokazując potencjał jaki drzemie w lokalnej przedsiębiorczości.