scroll
Zasób 1 Laboratorium EE

Produkty i usługi cyfrowe dla PayU

Znanego operatora płatności online, PayU, wsparliśmy w procesie tworzenia nowych produktów i usług. W konsorcjum z firmą beginning | creative collaboration agency, zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy proces tworzenia nowych produktów i usprawnienia dotychczasowych usług według wskazanych przez Klienta potrzeb.

Proces, który przeprowadziliśmy, składał się z kilku etapów:
– wstępny desk research (zapoznanie się z dotychczasowymi materiałami i produktami, benchmarkami rynkowymi i innymi informacjami ważnymi w kontekście płatności online);
– stworzenie prototypu ścieżki zakupowej użytkownika;
– testy z użytkownikami;
– badania jakościowe (fokusy);
– wdrożenie poprawek i stworzenie drugiej serii prototypów;
– badania ilościowe (ścieżka zakupowa i klikalne makiety);
– wdrożenie poprawek i stworzenie finalnego prototypu.

W efekcie naszej pracy, oprócz wspomnianego modelu procesu dochodzenia do nowych rozwiązań, powstał projekt pięciu zupełnie nowych produktów w portfolio Klienta.