scroll
Zasób 1 Laboratorium EE

API dla serwisu Polona

Dla serwisu Polona zbudowaliśmy programistyczny interfejs do zasobów zdigitalizowanych przez Bibliotekę Narodową czyli tzw. API. API (ang. Aplication program interface) to zestaw reguł i zasad, w jakie programy komputerowe mogą się ze sobą komunikować. Dzięki niemu, w serwisie Polona, można tworzyć własne zbiory danych z milionów zdigitalizowanych przez Bibliotekę Narodową dokumentów. Ponieważ API jest ogólnodostępne, każdy, kto umie posługiwać się językami programowania, może stworzyć własne aplikacje na bazie zasobów biblioteki.

I tak, na przykład, wybierając się na wyprawę szlakami jakiegoś pisarza, będzie można stworzyć aplikację, która pozwala ściągać wszystkie dostępne w zasobach książki tego pisarza oraz przewodniki po odwiedzanym regionie. Aplikacja ułatwia dostęp do wybranych treści bezpośrednio filtrując zasoby.

Biblioteka Narodowa umożliwia w ten sposób nowe sposoby poznawania kultury z perspektywy cyfrowych plików. Podobnie zaawansowane cyfrowe rozwiązania mają nieliczne biblioteki na świecie, np. Biblioteka Kongresu, Europeana czy British Library.