scroll
Zasób 1 Laboratorium EE

Google Design Sprint

 Korzyści

 • Podczas sprintu w ciągu zaledwie kilku dni sprawdzamy stan faktyczny Twojego projektu i namierzamy najważniejszy element do zmiany.

 • Analiza kontekstu i sytuacji w jakiej znajduje się firm i dlaczego założyła sobie taki cel

 • Określenie celu jaki ma być zrealizowany za pomocą metody Google Design Sprint

 • Zrozumienie w jaki sposób odbiorcy realizują obecnie stawiane przed nimi zadanie, co ich blokuje, co im przeszkadza, jakie są wobec nich oczekiwania

 • Ustalamy scenariusz rozwiązania

 • Przygotowujemy prototyp na podstawie scenariuszu. Prototyp, czyli klikalny szkic serwisu, oferuje dla odbiorcy zbliżone doświadczenie (UX) do usługi lub produktu końcowego.

 

Efekt

 • Sformułowanie celów biznesowych

 • Określone grupy docelowej

 • Poznane potrzeby i oczekiwania odbiorców

 • Wybrane odpowiednie rozwiązania

 • Przetestowany prototyp na użytkownikach

= (GDS 3-dniowy )

 • uwzględniający wynik testów

= (GDS 5-dniowy)

 

Proces

GDS 3-dniowy

 • Zbadanie potrzeb biznesowych klienta

 • Tworzenie krótkiego opisu cech i właściwości systemu wyrażanych przez potrzebę nabywcy – user stories

 • Tworzenie priorytetów dla user stories

 • Jednodniowe badanie na grupie do 6 użytkowników

 • Storyboarding – tworzenie ścieżek projektu

 • Prototyp 

 • Testy z użytkownikami

GDS 5-dniowy

Tworzenie ścieżki użytkownika

+ Gotowe makiety 

Wdrożenie zmian do prototypu na podstawie rekomendacji po testach 

Cena:

GDS 3-dniowy – 15 000 zł

GDS 5-dniowy – 25 000 zł

Nasze doświadczenie

BIQmap

Cyfrowa kartografia

Aplikacje, Badania i rozwój, User Experience
Design Sprint
Design Sprint nie tylko pozwolił na przetestowanie pomysłu, zanim przeznaczyliśmy środki na jego realizację, ale też zaangażował w ten proces wszystkich interesariuszy - członków zespołu projektowego, decydentów oraz potencjalnych użytkowników. W ciągu kilku dni osiągnęliśmy jasność, czy konkretny pomysł warto rozwijać.
Oksana Tabakar
Johnson & Johnson Poland
[alt]

Design Sprint dla UZP

Projektowanie sprintem z Urzędem Zamówień Publicznych

GDS
Google Design Sprint jest metodyką, którą do Agory wprowadziło Laboratorium EE. Zaprojektowaliśmy w ten sposób serwis Sonar i poprawiliśmy narzędzie BIQmap do kartografii cyfrowej. Jako osobie odpowiedzialnej za oba produkty GDS dał mi poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Vadim Makarenko
red. nacz. BiQData i szef projektu Sonar.wyborcza.pl

sonar.wyborcza.pl

Dziennikarstwo wspierane przez technologie

Aplikacje, Badania i rozwój, Analiza danych, User Experience