Bez tytułu.jpg

Produkty i usługi cyfrowe

Projektujemy produkty cyfrowe oraz usługi w oparciu o najlepszą wiedzę ekspercką i lata doświadczenia. Przykładamy ogromną wagę do poznawania potrzeb i celów naszych klientów. Zestawiamy je z wymaganiami docelowych użytkowników lub odbiorców usługi, aby tworzyć arngażujące doświadczenia. Budujemy prototypy produktów i badamy je z odbiorcami, aby weryfikować poczynione założenia.

Pomagamy naszym klientom

Projektujemy, prototypujemy i rozwijamy iteracyjnie produkty i usługi cyfrowe . Korzystamy z najnowszych technologii i wiedzy specjalistycznej oraz wkładamy serce w design naszych rozwiązań. Dzięki temu rozwój oprogramowania oraz proces projektowy przebiega sprawnie i kończy się sukcesem. Sukcesem rozumianym jako satysfakcja z osiągniętych korzyści biznesowych oraz zadowoleniem użytkownika lub klienta.

Nasza oferta

case study-aplikacja.jpg
Proces projektowy

ZONEapp - aplikacja wspierająca program termomodernizacji budynków

Warsztaty z konsorcjum interesariuszy

Prototyp aplikacji mobilnej

Testy z użytkownikami

Zrealizowane projekty

DARE magazine_2.jpg Dare Magazine rodo pass_2.jpg RODOpass data2.jpg Eurozine 76e2060c2b877c9aa0e88ca3f1f57deb-compressed.png Strona Virgin Mobile

Chcesz stworzyć profesjonalny produkt lub usługę?

Wymagane *
attach_file