Badania i rozwój


W ramach projektów badawczo-rozwojowych wspólnie z naszymi partnerami prowadzimy długofalowe, zaawansowane technologicznie prace. Są to projekty, na potrzeby których tworzymy nowe, niedostępne na rynku rozwiązania lub udoskonalamy istniejące technologie.

Zrealizowaliśmy ponad 200 projektów w 5 obszarach