scroll
Zasób 1 Laboratorium EE


Jak pracujemy

odpowiedzialnie
ambitnie
elastycznie

Jako grupa specjalistów współpracę z naszymi klientami opieramy na zaufaniu, które budujemy poprzez transparentność naszego procesu, oraz absolutną szczerość relacji z klientem.

Wyślij nam brief

All you need is... SCRUM

Pracujemy zwinnie, ponieważ wiemy, że nie ma dwóch takich samych projektów. Opieramy się na plaskiej strukturze organizacji i przeświadczeniu, że każdy członek zespołu jest w stanie wygenerować wartość dodaną do produktu.

Poznaj zasady, jakimi kierujemy się w realizowaniu naszych celów.

MVP

(minimum viable product)

To podejście, w którym oszczędzamy czas i pieniądze, aby w pierwszej kolejności dostarczyć produkt spełniający najważniejsze oczekiwania. W ten sposób uzyskujemy wspólnie ogląd na podstawowe wartości produktu tak aby optymalizować czas pracy nad nim i dążyc do uzyskania MLP (minimum lovable product).

Najważniejszy jest dla nas solidny fundament, na którym iteracyjnie można stawiać kolejne warstwy produktu.

planowanie

Backlog

Jest narzędziem służącym do ustalania zakresu pracy. Tutaj kluczową rolę pełni właściciel produktu (product owner), który ustala wymagania dotyczące produktu i weryfikuje ich powstawanie. Backlog służy również określaniu miary sukcesu pracy zespołu deweloperskiego.

Zadania z bakclogu wykonywane są w iteracjach (sprintach).

sprint

To określona ilość czasu (7 do 14 dni), w trakcie której zespół deweloperski ma za zadanie zrealizować wybrane zadania. Podczas sesji planowania zespół wraz z właścicielem produktu (może być to osoba pracująca w Laboratorium EE lub przedstawiciel naszego klienta) ustala jaką część produktu należy stworzyć w kolejnym sprincie.

Podział pracy na sprinty ma bardzo wiele benefitów. Zespół ma możliwość pełnego skupienia się nad prowadzonymi zadaniami, a właściciel produktu ma możliwość każdorazowej weryfikacji pracy po zakończeniu sprintu. Dzięki temu proces narodzin produktu jest uporządkowany i przejrzysty.

zarządzanie

Zespół deweloperski zarządza się samodzielnie. Ponieważ zespół nie posiada hierarchii, wszsycy deweloperzy, niezależnie od swoich podstawowych kompetencji są w stanie decydować względem priorytetów wykonywanych zadań czy podziału obowiązków. W ten sposób proces zapewnia im bezpieczne i stabilne środowisko pracy, ponieważ mają oni wszelkie możliwości aby dostarczyć na koniec sprintu rzetelnie zrealizowane zadania.

Właściciel produktu może mieszać się w proces tylko i wyłącznie podczas odbioru sprintu i podczas jego planowania.

współpraca

Skład zespołu realizującego projekt to:

Zespół deweloperów

grupa pracowników mających za zadanie realizację założeń sprintu

Właściciel produktu

osoba przedstawiająca założenia projektowe, pomagająca w planowaniu i weryfikująca zakres wykonanych prac

Scrum master

opiekun procesu

realizacja

Elastyczne podejście do projektów realizowane jest poprzez optymalizację pracy i nastawienie na wyniki. Kluczowe zasady to:

  • Wartość jaką wkłada w proces każdy członek zespołu zamiast skupiania się na procedurach czy narzędziach
  • Scisła współpraca z klientem
  • Elastyczne reagowanie na zmiany

DDO

{Data Driven organization}

Dane są kluczem do postępu. Dzięki wyciąganiu wniosków z dostępnych dla nas informacji, jesteśmy w stanie optymalizować praktycznie każdy aspekt działania naszej firmy. Kierujemy się tą ideą, tak aby poszukiwać rozwiązań mających wpływ na skuteczność naszej pracy, oraz na wyniki naszych klientów.

Transparentność

  • Time & materials
  • Udział w tworzeniu backlogu produktu
  • Stała możliwość weryfikacji pracy zespołu deweloperskiego
  • Elastyczność względem zmian wymagań i wniosków płynących z projektu
  • Dostęp do kodu
  • Open source
Wyślij nam brief