ochrona srodowiska.jpg

ZONEapp

wykorzystanie big data w aplikacji w celu poprawy jakości powietrza.

Odwiedź stronę
Problem

W Polsce ciężko działać w skoordynowany sposób, w celu poprawy jakości powietrza w związku z brakiem kompletnych danych dotyczących ocieplenia budynków oraz ich źródeł ogrzewania. W związku z tym stworzyliśmy ZONEapp.

Rozwiązanie

Ochrona klimatu to najważniejszy problem do rozwiązania dla ludzkości. Właśnie dlatego stworzyliśmy pierwszą na świecie aplikację przeznaczoną dla osób uprawnionych do kontroli budynków. W aplikacji zbierane są dane dotyczące budynków mieszkalnych na terenie gminy.

ZONEapp umożliwia przeprowadzenie kontroli na urządzeniach mobilnych oraz w trybie off-line.

Innowacyjność

Podczas warsztatów wydobywczych przeanalizowaliśmy dokładnie potrzeby naszych klientów, biorąc pod uwagę cel i perspektywę kluczowych interesariuszy. Następnie opracowaliśmy prototyp, który poddaliśmy testom z użytkownikami. Po zastosowaniu uwag i ulepszeniu prototypu przystąpiliśmy do iteracyjnego rozwoju produktu. Dzięki temu stworzyliśmy aplikację zbierającą dane, dzięki którym możliwe jest opracowanie strategii poprawy jakości powietrza dla całego kraju.

Bez tytułu.jpg
Jak tworzyliśmy produkt?

Warsztaty wydobywcze

Prototyp formularza z pierwszą bazą danych

Testy z użytkownikami

Zbieranie danych

Chcesz zaprząc big data do ochrony klimatu?

Napisz, pomożemy Ci zacząć!

Wymagane *
attach_file