PORTAL „MOJA POLIS”

KLIENT

Stowarzyszenie Klon/Jawor

WSPÓŁPRACA

Logotomia - grafika

KOMPETENCJE

Aplikacje Analiza danych User Experience

Wyzwania

W Polsce jest 16 województw, 344 powiatów i 2478 gmin. Każda jednostka administracyjna gromadzi dane na temat mieszkańców i swojego terytorium. Dotyczą one rozmaitych kwestii: ile kobiet i mężczyzn zamieszkuje dany obszar, jaka jest dzietność w poszczególnych regionach, ile szkół działa na danym terenie, ale też ile osób głosowało w ostatnich wyborach czy ile kilometrów nowych dróg wybudowano w danym okresie. Stowarzyszenie Klon / Jawor postanowiła stworzyć narzędzie pozwalające na gromadzenie wszystkich dostępnych publicznie danych, porównywanie ich ze sobą i wizualizowanie wyników. W efekcie powstał zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Na mapie Polski można zobaczyć różnego rodzaju dane statystyczne. Te same dane można wygenerować w postaci wykresów (rozkład, korelacja, dynamika i ranking), zestawiać ze sobą, a także prześledzić interesujące nas zjawiska w czasie. Dzięki naszej pracy bardzo skomplikowany i precyzyjny mechanizm statystyczny został przedstawiony w postaci przyjaznych wizualizacji.

Proces
be4203bc75f9a30a89c6405b207323d7-compressed.jpg

-

-

Podobne projekty

Memo ZONEapp | Czyste Powietrze Hackathon Danych Publicznych Aplikacja: Nasza Kasa DZIENNIKARSTWO WSPIERANE PRZEZ TECHNOLOGIE KULTURA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO POLONA PROJEKT BADAWCZY „W SILE WIEKU” PUBLIKACJA „GRYWALIZACJA. ZRÓB TO SAM!” PROGRAM „NAJPIERW MIESZKANIE” APLIKACJA CYFROWA GOODOO E-USŁUGA DLA BRANŻY WYDAWNICZEJ