E-USŁUGA DLA BRANŻY WYDAWNICZEJ

Odwiedź stronę

KLIENT

Biblioteka Narodowa, Instytut Książki

ROK

2014

WSPÓŁPRACA

Huncwot - grafika

KOMPETENCJE

Aplikacje Analiza danych Doradztwo IT UX

Wyzwania

E-ISBN to rozbudowana aplikacja webowa dla wydawców, której funkcjonalność zaprojektowaliśmy w 2013 roku. Jej głównym celem było uproszczenie procedury przyznawania numerów ISBN, czyli Jednorazowych Znormalizowanych Numerów Książki. Choć posiadanie takie numeru nie jest obowiązkowo, w praktyce jednak ułatwia współpracę z dystrybutorami publikacji. Chcąc uprościć cały proces zaprojektowaliśmy platformę, w której wydawcy mogą zarządzać wydanymi przez siebie pozycjami, automatycznie powiększać potrzebną pulę numerów ISBN i przyspieszać pracę graficzną (kod kreskowy i kod QR w postaci graficznej). Dodatkowo, aplikacja umożliwia gromadzenia metadanych o publikacjach wydawanych w Polsce i połączenie swojej bazy danych z serwisem. Mogą z niej korzystać zarówno doświadczenie wydawcy jak i osoby dopiero rozpoczynające działanie na rynku książki. Z myślą o różnej wielkości wydawnictwach opracowano też trzy wielkości puli numerów ISBN (10, 100, 1000). W ramach prac nad serwisem byliśmy odpowiedzialni za stworzenie koncepcji, specyfikacji funkcjonalnej oraz prototypów aplikacji. Następnie sprawowaliśmy też nadzór UX nad pracami graficznymi oraz wdrożeniowymi projektu.

Proces
fc0432d527b9e3115a8d04fc7de56f9f-compressed.jpg

-

-

Podobne projekty

Memo ZONEapp | Czyste Powietrze Hackathon Danych Publicznych Aplikacja: Nasza Kasa DZIENNIKARSTWO WSPIERANE PRZEZ TECHNOLOGIE KULTURA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO POLONA PROJEKT BADAWCZY „W SILE WIEKU” PUBLIKACJA „GRYWALIZACJA. ZRÓB TO SAM!” PROGRAM „NAJPIERW MIESZKANIE” PORTAL „MOJA POLIS” APLIKACJA CYFROWA GOODOO