Realizuj przyrosty i dostarczaj wartość biznesową w Sprintach

Warsztaty kierowane do Instytucji Kultury i Managerów Projektu, którzy chcą zwiększyć efektywność zarządzania projektami, usprawnić procesy decyzyjne oraz zwiększyć wartość biznesową produktu.

Zakres:

 • wstęp do metodyk zwinnych: Scrum, Kanban, Lean Management
 • iteracyjny model prowadzenia projektów vs. Waterfall
 • budowanie zachowań empirycznego zarządzania
 • wskazanie kluczowych interesariuszy oraz zarządzanie nimi
 • wykorzystanie metryk biznesowych
 • budowa rozwiązań na styku zwinności i technologii
 • rola managera w zwinnej organizacji
 • rola PO w instytucji kultury
 • PO vs Manager Projektu - podobieństwa i różnice
 • PO kontra Interesariusze
 • PO kontra Zespół Deweloperski
 • Współpraca PO z SM
 • Narzędzia PO do zwinnego zarządzania

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

Jeśli:

 • chcesz nauczyć się zarządzać zmianą
 • szukasz metod na usprawnienie procesu
 • chcesz mieć stały dostęp i wiedzę nad czym pracuje zespół deweloperski
 • chcesz mieć wpływ na postęp prac i rozwój produktu
 • chcesz dostosować produkt do zmieniających się warunków biznesowych

To będzie ekscytujący warsztat!

To szkolenie jest dla Ciebie.

Chcesz wiedzieć więcej?